ATC-KORT bytes, säljas ej.

byt med mej!....

ATC -kort= Artist Trading Card 

Får bara bytas Ej säljas.

(nedan är det flera på varje bild)

väder / raining men.

tema snö

tema film

tema spetsband

Akvareller med acryl o stämplar....

Akvareller med tryck...

Djuptryck med stämpel....

Akvareller med stämplar  ,tecknat

Akvarell

Akvarell med text elle slända

Djuptryck med stämpel...

Akvarell med stämpel...

Akvarell med text...djuptryck med stämpel

Akvareller med text o slända

Akvareller...